Haufen | nemačko - srpski prevod

Haufen

muški rodgramatika

1. četa

ženski rod

2. čopor

muški rod

Krdo, stado.

3. gomila

ženski rod

Hrpa, kamara, rpa.

4. hrpa

ženski rod

Gomila.

5. kamara

ženski rod

1. Gomila čega, hrpa sena, stog.
2. Veliki stog sadevenog snoplja ili slame (grč.)
3. Soba, spavaonica (ital.)

6. krdo

imenica

Stado, čopor.

7. množina

ženski rod

Mnoštvo, plural u gramatici.

8. odred

muški rod

Manja vojna jedinica.

9. roj

muški rod

Insekti u letu, skupina insekata.

10. rpa

ženski rod

Gomila, kamara.

11. rulja

ženski rod

Gomila ljudi, svetina.

häufen | nemačko - srpski prevod

häufen

glagol

1. gomilati

glagol

2. grnuti

glagol

3. grtati

glagol

4. kupiti

glagol

5. množiti

glagol

6. napraviti hrpice

glagol

7. ogrnuti

glagol

8. ogrtati

glagol

9. sakupljati

glagol

10. skupljati

glagol

Prikupljati, sabirati.

11. zgrtati na gomilice

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Hafen | Havanna | hoffen | hufen