Gegensatz prevod, Nemacko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Gegensatz

Smer prevoda: nemacki > srpski

Gegensatz [ muški rod ]
Generiši izgovor

protivnost [ ženski rod ]

suprotnost [ ženski rod ]

antagonizam [ muški rod ]

Uzajamna netrpeljivost, suparništvo, neprijateljstvo; trvenje zbog suprotnosti interesa i mišljenja.
Sukob (npr. klasni antagonizam proletarijata i buržoazije).
Oprečnost, suparništvo; suprotna težnja, delanje u suprotnom smislu, suprotnost, protivnost; neprijateljstvo; borba, trvenje.

antiklimaks [ muški rod ]

Prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi, npr.: "Ako smo veliki, veliki smo svuda, na prestolu, u palati, u kolibi."
Suprotno od vrhunca. Neefikasna zamena za klimaks.
Prelaz od jačih izraza ka slabijim; opadanje, smanjivanje, spuštanje.

antiteza [ ženski rod ]

Suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kontradiktorna, protivrečna, ili kontrarna, oprečna);
Oprečnost dvaju karaktera, dveju težnji i sl.;
U transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hegelovoj: suprotnost prema tezi;
Iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma, npr.: "Ide ludo, progovara mudro";
up. teza, sinteza.

komplement [ muški rod ]

Dopuna, dodatak, popuna; gram. dopuna, odredba; mat. ugao koji se dopunjuje do stepeni (up. suplement); med. serumska materija koja ima sposobnost da uništava bakterije ili da neutrališe njihove otrove. (lat.)

Moji prevodi