Gegensatz | nemačko - srpski prevod

Gegensatz

muški rod

1. antagonizam

muški rod

1. Uzajamna netrpeljivost, suparništvo, neprijateljstvo; trvenje zbog suprotnosti interesa i mišljenja.
2. Sukob (npr. klasni antagonizam proletarijata i buržoazije).
3. Oprečnost, suparništvo; suprotna težnja, delanje u suprotnom smislu, suprotnost, protivnost; neprijateljstvo; borba, trvenje.

2. antiklimaks

muški rod

Prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi, npr.: "Ako smo veliki, veliki smo svuda, na prestolu, u palati, u kolibi."
Suprotno od vrhunca. Neefikasna zamena za klimaks.
Prelaz od jačih izraza ka slabijim; opadanje, smanjivanje, spuštanje.

3. antiteza

ženski rod

1. Suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kontradiktorna, protivrečna, ili kontrarna, oprečna);
2. Oprečnost dvaju karaktera, dveju težnji i sl.;
3. U transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hegelovoj: suprotnost prema tezi;
4. Iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma, npr.: "Ide ludo, progovara mudro";
up. teza, sinteza.

4. komplement

muški rod

Dopuna, dodatak, popuna; gram. dopuna, odredba; mat. ugao koji se dopunjuje do 90 stepeni (up. suplement); med. serumska materija koja ima sposobnost da uništava bakterije ili da neutrališe njihove otrove. (lat.)

5. protivnost

ženski rod

6. suprotnost

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

gegenseits