fehlerhaft | nemačko - srpski prevod

fehlerhaft

pridev

1. defektan

pridev

Krnj, manjkav, nepotpun, oštećen, sa prazninama. (lat.)

2. defektivan

pridevlingvistika

Reč koja nema svih oblika (npr. glagol velim ima samo prezent).

3. manjkav

pridev

4. manljiv

pridev

5. neispravan

pridev

6. nepotpun

pridev

7. nepravilan

pridev

8. pogrešan

pridev

fehlerhaft | nemačko - srpski prevod

fehlerhaft

prilog

1. greškom

prilog

2. manljivo

prilog

3. nepotpuno

prilog

4. nepravilno

prilog

Anomalno.

5. pogrešno

prilog