Faustkampf | nemačko - srpski prevod

Faustkampf

muški rod

1. boksovanje

imenica

Pesničenje u rukavicama razne težine, po ugledu na antičke borbe pesnicama kod Grka i Rimljana. U ovoj borbi zabranjeni su grifovi: udaranje niže od pojasa i iza leđa, guranje i udaranje nogama, glavom i leđima; boksovanje.

2. borba pesnicama

ženski rod

3. pesničenje

imenica