Erweiterung | nemačko - srpski prevod

Erweiterung

ženski rodgramatika

1. amplifikacija

ženski rod

Preterano opširno izlaganje neke ideje, gomilanje nepotrebnih, suvišnih reči.
Proširivanje, proširenje, razvijanje, razgranavanje, uveličavanje; razrada, šira obrada; iscrpno govorničko izlaganje.

2. dilatacija

ženski rod

Rastezanje, širenje, proširivanje; med. proširenje srca.

3. interpolacija

ženski rod

Umetanje, kvarenje prvobitnog teksta nekog spisa docnijim umetanjem reči, rečenica, strofa ili stavova; mat. umetanje novih članova između članova jednog niza brojeva. (lat.)

4. proširenje

imenica

Bilo šta što se dodaje nečemu u cilju proširenja njegovih mogućnosti.

5. proširivanje

imenica

6. raširivanje

imenica

7. rasprostiranje

imenica

8. širenje

imenica