Erfahrenheit | nemačko - srpski prevod

Erfahrenheit

ženski rod

1. eksperiment

muški rod

Ogled, opit, pokus; pokušaj, proba.

2. iskusnost

ženski rod

3. iskustvo

imenica

Praksa, skup znanja, navika, veština stečenih u životnoj praksi.

4. vičnost

ženski rod

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci