Entwurf prevod, Nemacko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Entwurf

Smer prevoda: nemacki > srpski

Entwurf [ muški rod {N/A} ]
Generiši izgovor

nacrt [ muški rod ]

Plan.

namera [ ženski rod ]

Naum, nakana, svrha, cilj.

osnova [ ženski rod ]

plan [ muški rod ]

Ravnica, površina, ravan prostor, ravno zemljište;
Nacrt, crtež građevine; kartografsko prikazivanje neke manje oblasti;
Plan u ekonomici svesno regulisane raspodele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. Oblik regulisanja i ostvaraivanja ukupne reprodukcije, koji odgovara socijalizmu. (lat.)

predlog [ muški rod ]

projekat [ muški rod ]

Serija aktivnosti sa postavljenim ciljevima, napravljena tako da proizvodi specifične rezulatte u ograničenom vremenskom okviru.

skica [ ženski rod ]

Nabrzo izrađen (neizveden potpuno) crtež; nacrt, osnova, glavni potezi nečeg (npr. slike, kipa, građevine i sl.); lit. crtica, pričica.

zamisao [ ženski rod ]

Ideja, namisao.

dezen [ muški rod ]

Namera, cilj, plan, nacrt; trg. uzorak, šara, vrsta; muz. osnova jedne kompozicije.

dispozicija [ ženski rod ]

Raspored, razmeštaj; sređivanje, uređivanje, pripremanje; plan (npr. za bitku); skica, nacrt (rasprave, članka, predavanja); raspolaganje, rukovanje novcem, imanjem; med. nastrojenost za izvesne bolesti, sklonost izvesnim bolestima; duševno raspoloženje, dobra volja; nastrojenost, naročita sposobnost za nešto (npr. muziku, nauku, zločin, krađu); dispozicioni fond, novac stavljen nekome na raspolaganje u izvesne svrhe, i o kojem se ne mora polagati račun (npr. kod raznih ministarstava, velikih preduzeća itd.).

ideja [ ženski rod ]

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

Moji prevodi