Einbildung prevod, Nemacko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Einbildung

Smer prevoda: nemacki > srpski

Einbildung [ ženski rod ]
Generiši izgovor

mašta [ ženski rod ]

Fantazija.

maštanje [ imenica ]

Snivanje, sanjanje.

uobrazilja [ ženski rod ]

uobražavanje [ imenica ]

uobraženje [ imenica ]

ideja [ ženski rod ]

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

Moji prevodi