Betreuer | nemačko - srpski prevod

Betreuer

muški rodsport

1. doktor

muški rod

Učen čovek, naučnik; titula najvišeg akademskog dostojanstva (u teologiji, pravnim naukama, filozofiji, naročito u medicini); u običnom životu: lekar; doktorska diploma, svedodžba o dobijenoj doktorskoj tituli.

2. fizioterapeut

muški rodsport