Ausleger | nemačko - srpski prevod

Ausleger

muški rodgramatika

1. izlagač

muški rod

Onaj koji izlaže na sajmu, izložbi i sl.

2. tumač

muški rod

Komentator, objašnjivač, lice koje daje tumačenje.