Aufnahme | nemačko - srpski prevod

Aufnahme

ženski rodgramatika

1. apsorpcija

ženski rod

fiz. Usisavanje, upijanje, primanje u sebe (supr.: emisija);
fiziol. Prolazak svarene hrane kroz crevnu sluzokožu u krvotok, čin kojim se u želucu završava varenje hrane;
fig. Potpuna zauzetost (poslom, mislima i sl.).

2. dočekivanje

imenica

3. napredovanje

imenica

4. popis

muški rod

Spisak, lista.

5. popisivanje

imenica

6. prihvatanje

imenica

7. prijem

muški rod

8. primanje

imenica

9. sastavljanje

imenica

10. shvatanje

imenica

Razumevanje.

11. snimak

muški rod

Videozapis, fotografija.

12. snimanje

imenica

Praljenje snimaka.

13. tumačenje

imenica

14. uspevanje

imenica

15. uzimanje

imenica

16. zajam

muški rodgramatika

Pozajmica.