Anbeter | nemačko - srpski prevod

Anbeter

muški rodgramatika

1. idolopoklonik

muški rod

2. obožavalac

muški rod