Ambiente | nemačko - srpski prevod

Ambiente

imenicagramatika

persönl. oder räuml. Umgebung (Milieu), die bes. Ausstrahlung verleiht.

1. atmosfera

ženski rod

Gasoviti prekrivač kojim su obavijena nebeska tela, vazdušni omotač oko Zemlje, vazduh, zrak.
Vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvija našu Zemlju, i ceni se na 80 do 500km debljine; fiz. fizička atomosfera, pritisak koji vrši živin stub visine 76 cm na 0 step. celzijusa na morskom nivou geografske širine 45 step. na 1 cm3; što iznosi oko 1,033 kg. na 1 cm2; atmosferski pritisak, dolazi od težine vazduha; tehnička atmosfera, označuje pritisak jednog kilograma na 1cm3, au praksi te dve atmosfere znače isto; fig. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. up. troposfera, stratosfera, hevisajd.

2. okolina

ženski rod

3. sredina

ženski rod

Središte, centar.