Agentur | nemačko - srpski prevod

Agentur

ženski rodgramatika

Geschäftsnebenstelle, Vermittlungsbüro für Künstler.

1. agencija

ženski rod

1. Poslovnica nekog većeg preduzeća čiji je delokrug ograničen; novinarsko preduzeće za davanje novosti dnevnim listovima.
2. Ustanova koja se bavi skupljanjem i širenjem vesti.
3. Predstavništvo neke firme ili filijala.

2. agentura

ženski rod

1. Posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnica.
2. Mreža špijuna i diverzanata neprijateljskih vlada
3. Posao agenata, zastupstvo.

3. zastupništvo

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Augenader