intuitivo prevod, Italijansko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: intuitivo

Smer prevoda: italijanski > srpski

intuitivo [ N/A ]
Generiši izgovor

intuitivan [ pridev ]

Koji je predmet intuicije, koji se saznaje intuicijom, koji se neposredno opaža i uviđa, bez posredstva razmišljanja (intuitivna istina);
Koji sačinjava intuiciju i koji prati intuicija, do koga se dolazi neposrednim shvatanjem suštine stvari (intuitivno saznanje); supr. diskurzivan;
Koji je obdaren intuicijom, koji saznaje intuicijom, koji može da neposredno uviđa i opaža; intuitivan duh, duh koji neposredno uviđa i opaža, koji sagleda celinski, a ne rasuđuje raščlanjivanjem (analizom) i apstrakcijom. (lat.)Moji prevodi