garanzia prevod, Italijansko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: garanzia

Smer prevoda: italijanski > srpski

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

garancija [ ženski rod ]

Jemstvo, jamčenje, obaveza trećeg da će izmiriti poverioca ako to dužnik ne učini;
Obaveza prodavca nekog predmeta (obično aparata, uređaja) da će u određenom (garantnom) roku popraviti kvar na prodatom predmetu (ako ga nije izazvao samo kupac).

Garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

garancije [ N/A ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

garantija [ ženski rod ]

Garancija, jemstvo, jemčenje; naknada štete, obeštećenje. (fr.)

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

garantirati [ glagol ]

Jamčiti, stajati dobar za koga ili što, primati odgovornost za nekoga ili nešto. (fr.)

Garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

garantovanje [ imenica ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

garantovati [ glagol ]

Jamčiti, stajati dobar za koga ili što, primati odgovornost za nekoga ili nešto.

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

jamčenje [ imenica ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

jamčiti [ glagol ]

Garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

jamstvo [ imenica ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

opunomoćenik [ muški rod ]

Garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

ugovor o jemstvu [ muški rod ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

uveravanje [ imenica ]

Davanje dokaza.

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

uverenje [ imenica ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

uverenost [ ženski rod ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

zagarantovati [ glagol ]

garanzia [ N/A ]
Generiši izgovor

zajamčiti [ glagol ]Moji prevodi