conteggio prevod, Italijansko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: conteggio

Smer prevoda: italijanski > srpski

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

brojanje [ imenica ]

Conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

brojanje glasova [ imenica ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

brojati [ glagol ]

Misliti, računati.

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

brojenje [ imenica ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

grof [ muški rod ]

Prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka nasledna titula; graf. (nem.)

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

izbrojati [ glagol ]

Utvrditi brojno stanje.

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

izbrojiti [ glagol ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

kontrolnik [ muški rod ]

Računska knjiga ili rubrika u knjizi koja kontroliše prihode i rashode ustanove, firme i dr. (fr.)

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

podudarati se [ glagol ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

prebrojati [ glagol ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

prebrojavanje [ imenica ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

prebrojavanje glasova [ imenica ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

prebrojiti [ glagol ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

raboš [ muški rod ]

Komadić drveta za beleženje dugovanja, rovaš.
Oznaka u vidu crtica. LJudi su ga koristili za sporazumevanje i ispisivali su ih na drvetu.
Dnevna računska knjiga u kojoj su se beležila sva primanja i izdavanja u toku dana;
Kazna koju uprava zatvora daje robijašima u kaznionicama na već dosuđenu robiju (zbog nediscipline, nepoštovanja kućnog reda i sl.) (mađ.)

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

računati [ glagol ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

ubrajati [ glagol ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

uračunavanje [ imenica ]

conteggio [ N/A ]
Generiši izgovor

urezati u raboš [ glagol ]Moji prevodi