consegnare prevod, Italijansko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: consegnare

Smer prevoda: italijanski > srpski

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

dopremiti [ glagol ]

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

dostaviti [ glagol ]

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

isporučiti [ glagol ]

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

izbavljati [ glagol ]

Spasavati.

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

konsignirati [ glagol ]

Obeležiti (znakom), obeležavati (znakom), zapečatiti; voj. izdati naređenje, odrediti neku jedinicu da bude u pripravnosti (npr. za pokret); trg. predati robu u konsignaciju; dati na čuvanje, položiti, deponovati novac. (lat.)

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

ostaviti u nasleđe [ glagol ]

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

poroditi [ glagol ]

consegnare [ N/A ]
Generiši izgovor

uručiti [ glagol ]

Pružiti, dati.Moji prevodi