εισαγωγής prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: εισαγωγής

Smer prevoda: grcki > srpski

εισαγωγής [ N/A ]

import [ muški rod ]

Uvoz, uvozna trgovina; uvezena roba; supr. eksport.

εισαγωγής [ N/A ]

importiranje [ imenica ]

Glagolska imenica od importirati (lat.)

εισαγωγής [ N/A ]

importirati [ glagol ]

Uvoziti stranu robu na domaća tržišta, baviti se uvoznom trgovinom, tj. uvoženjem robe koja nije izrađena ili se ne izrađuje u zemlji; donositi sa strane, npr. modu, navike, običaje; supr. eksportirati.

εισαγωγής [ N/A ]

importovati [ glagol ]

Uvoziti stranu robu na domaće tržište; prenositi iz stranih zemalja modu, navike, običaje; suprotno: eksportovati (lat.)

εισαγωγής [ N/A ]

uvoz [ muški rod ]

Import robe.

εισαγωγής [ N/A ]

uvoziti [ glagol ]

Nabavljati u inostranstvu.

εισαγωγής [ N/A ]

uvozni [ pridev ]

Moji prevodi