Επιχειρήσεις prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Επιχειρήσεις

Smer prevoda: grcki > srpski

Επιχειρήσεις [ N/A ]

biznis [ muški rod ]

Posao, trgovački posao, unosan posao, pretežno trgovački; posao koji donosi zaradu (eng.)

Επιχειρήσεις [ N/A ]

poslovanje [ imenica ]

Επιχειρήσεις [ N/A ]

poslovni [ pridev ]

Επιχειρήσεις [ N/A ]

poslovno [ prilog ]

Επιχειρήσεις [ N/A ]

poslovno putovanje [ imenica ]

επιχειρήσεις [ N/A ]

poslovnost [ ženski rod ]