taux | francusko - srpski prevod

taux

muški rod

1. Montant. Taux bancaire.
2. Proportion.
3. Pourcentage. Taux de matières radioactives dans l'air.

1. cena

ženski rod

Vrednost izražena u novcu. Vrednost robe ili usluge.

2. kamatna stopa

ženski rodfinansije

3. kurs

muški rod

Tok, putanja, pravac (npr. broda); tečaj, niz predavanja, časova nekog predmeta (npr. kurs ruskog jezika, stenografije itd.), udžbenik. (lat.)

4. poreska stopa

ženski rod

5. porez

muški rod

Deo prihoda od zarad ekoji se daje državi.

6. taksa

ženski rod

1. Zvanično propisana cena (hleba, mesa, vožnje autom itd.);
2. Vrsta posrednog tarifskog poreza: dažbina, pristojba, zakonom utvrđena suma novca koju je potrebno položiti u taksenim markama ili novcu da bi se neka stvar, npr. molba, mogla uzeti u postupak, ili da bi nešto moglo stupiti na snagu (prenosna taksa, nasledna taksa itd.).

7. tečaj

muški rod

Kurs.

8. ulog u igri

muški rod

9. zakoniti interes

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

taxe | taxi | toux