tarifer | francusko - srpski prevod

tarifer

glagol

Établir le tarif de.

1. tarifirati

glagol

Odrediti (ili određivati, utvrđivati, utvrditi) cenu, carinski stav itd.; up. tarifa.

2. utvrditi carinu

glagol

3. utvrditi cene

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

tarifaire | terrifier | torréfier | trouver | trouveur | truffer | trufferie