risée | francusko - srpski prevod

risée

ženski rod

1. Moquerie. La risée publique.
2. Coup de vent. Une risée d'Ouest.

1. iznenadno pojačanje vetra

imenica

2. potsmeh

muški rod

3. potsmevanje

imenica

4. ruganje

imenica

5. ruglo

imenica

Ono što služi za porugu, rugoba.

6. smeh

muški rod

Smeh je čudan potres tela i duha koji je svojstven isključivo ljudima. Ono što smatramo smehom kod majmuna je samo mimika čiji je jedini cilj da najavi i proprati borbenu igru. Kod ljudi je potpuno drugačije. Kada čujemo prijatelje koji mogu kod nas da izazovu smeh uspevamo da pobedima strah, stres, bes i tugu.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

race | rais | ras | raz | razzia | réseau | réussi | rez | ris | riz | rose | roseau | rosée | rosse | rossée | rousse | roussi | ruisseau | ruse | Russe

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci