reproduction prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: reproduction

Smer prevoda: francuski > srpski

reproduction [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Génération. La reproduction in vitro.
Image.
Imitation. Une bonne reproduction.

egzemplar [ muški rod ]

Primerak, uzorak, pojedinačan otisak (knjiga, bakroreza); jedan primerak u zbirci. (lat.)

kopija [ ženski rod ]

Prepis ili fotokopija nekog originala (dokumenta, rukopisa i dr.);
Tačna reprodukcija, imitacija nekog umetničkog dela (slike, skulpture i dr.);
Uopšte: nešto urađeno tačno prema uzorku;
Slika izrađena iz negativa filma (fotografski pozitiv);
Primerak snimljenog i umnoženog filma;
Prneosno: podražavanje, ugledanje (lat.)
Prepis; fot. otisak, snimak; precrt, preslikano slikarsko ili vajarsko delo; fig. podražavanje, ugledanje; nešto izrađeno podražavanjem; pro kopija (lat. pro copis) za prepis.

obnavljanje [ imenica ]

plođenje [ imenica ]

ponovno proizvođenje [ imenica ]

preštampavanje [ imenica ]

rasplođavanje [ imenica ]

reprodukcija [ ženski rod ]

U ekonomiji: obnavljanje proizvodnje; može biti
a) prosta reprodukcija - ako se obnavlja proizvodnja u istom razmeru;
b) proširena reprodukcija - ako je proizvodnja u narednom periodu na višem nivou, veća po obimu nego u prethodnom; karakteristična za kapitalizam, a još u većoj meri za komunizam;
c) umanjena reprodukcija - ako se obnavljanje proizvodnje vrši u manjim razmerama; obično posledica elementarnih nepogoda, ratova, epidemija, a u kapitalizmu periodično zakonita u doba kriza;
Stvar izašena putem umnožavanja (za razliku od originala); psih. ponovno oživljavanje u svesti ranije doživljenih sadržaja; biol. popunjavanje ili naknada uništenih ili oštećenih delova na životinjskim telima, nptr. naknadno rastenje repa kod guštera; popunjavanje ili naknada materija izlučenih iz organskih tela. (lat.)

umnožavanje [ imenica ]Moji prevodi