reproduction | francusko - srpski prevod

reproduction

ženski rod

1. Génération. La reproduction in vitro.
2. Image.
3. Imitation. Une bonne reproduction.

1. egzemplar

muški rod

Primerak, uzorak, pojedinačan otisak (knjiga, bakroreza); jedan primerak u zbirci. (lat.)

2. kopija

ženski rod

1. Prepis ili fotokopija nekog originala (dokumenta, rukopisa i dr.);
2. Tačna reprodukcija, imitacija nekog umetničkog dela (slike, skulpture i dr.);
3. Uopšte: nešto urađeno tačno prema uzorku;
4. Slika izrađena iz negativa filma (fotografski pozitiv);
5. Primerak snimljenog i umnoženog filma;
6. Prneosno: podražavanje, ugledanje (lat.)
Prepis; fot. otisak, snimak; precrt, preslikano slikarsko ili vajarsko delo; fig. podražavanje, ugledanje; nešto izrađeno podražavanjem; pro kopija (lat. pro copis) za prepis.

3. obnavljanje

imenica

4. plođenje

imenica

5. ponovno proizvođenje

imenica

6. preštampavanje

imenica

7. rasplođavanje

imenica

8. reprodukcija

ženski rod

U ekonomiji: obnavljanje proizvodnje; može biti
a) prosta reprodukcija - ako se obnavlja proizvodnja u istom razmeru;
b) proširena reprodukcija - ako je proizvodnja u narednom periodu na višem nivou, veća po obimu nego u prethodnom; karakteristična za kapitalizam, a još u većoj meri za komunizam;
c) umanjena reprodukcija - ako se obnavljanje proizvodnje vrši u manjim razmerama; obično posledica elementarnih nepogoda, ratova, epidemija, a u kapitalizmu periodično zakonita u doba kriza;
Stvar izašena putem umnožavanja (za razliku od originala); psih. ponovno oživljavanje u svesti ranije doživljenih sadržaja; biol. popunjavanje ili naknada uništenih ili oštećenih delova na životinjskim telima, nptr. naknadno rastenje repa kod guštera; popunjavanje ili naknada materija izlučenih iz organskih tela. (lat.)

9. umnožavanje

imenica