rapport prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: rapport

Smer prevoda: francuski > srpski

rapport [ muški rod ]
Generiši izgovor

Relation.
Lien. Un rapport de cause ŕ effet.
Exposé.
Note. Un rapport de trois pages.
Profit. Le rapport d'un placement.
(Mathématiques) Quotient. Dans le rapport de deux ŕ un.

javljanje [ imenica ]

veza [ ženski rod ]

Relacija, odnos, spoj, kopula.

doticaj [ muški rod ]

Dodir, dodirivanje.

evidencija [ ženski rod ]

Očiglednost, očevidnost; log. svojstvo nekih sudova koji su po neposrednom opažanju i misaonoj nužnosti istinit; pregled iz koga se vidi da je nešto postojalo, da se nešto zbilo, da je nešto urađeno; držati u evidenciji, imati u vidu, voditi o čemu računa dok se ne ukaže mogućnost da se izvrši. (lat.)

elaborat [ muški rod ]

Detaljan, studiozan pismeni prikaz nekog predmeta, projekta i sl.;
Proizvod nečega, rad, delo.
Nešto izrađeno, obrađeno, rad, naročito pismeni, pismena izrada. (lat.)

izveštaj [ muški rod ]

Račun ili zapisnik u kome se nešto nalazi. Može biti finansijske, tekstualne, akademske ili administrativne prirode. Ili sve zajedno.

odnos [ muški rod ]

Relacija.

podrigivanje [ imenica ]

potkazivanje [ imenica ]

prinos [ muški rod ]

Rod, prihod od imanja, letina.
Prinošenje.

prihod [ muški rod ]

prokazivanje [ imenica ]

raport [ muški rod ]

Izveštaj, saopštenje, dostava, izjava (usmena ili pismena); voj. službeni izveštaj, iskaz po zvaničnoj dužnosti.
Službeni razgovor pretpostavljenog i potčinjenog kada se rešavaju molbe, žalbe, izriču disciplinske kazne i sl. (fr.)

referat [ muški rod ]

Izveštaj, predavanje; pismeni ili usmeni stručan izveštaj o čemu (npr. o knjizi, o sadržini akta, o stanju neke stvari ili pitanja itd.).
Usemeno ili pismeno izlaganje sopstvenih pogleda i stavova o nekom stručnom ili naučnom pitanju pred nekim skupom ili u javnom glasanju (lat.)

sličnost [ ženski rod ]

Postojanje zajedničkih ili istih crta.

snošaj [ muški rod ]

uverenje [ imenica ]

Moji prevodi