rame prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: rame

Smer prevoda: francuski > srpski

rame [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Aviron. Tirer sur les rames.
Perche. Des rames pour les haricots.
Train. Une rame de métro.
Groupe de 5feuilles de papier.

veslo [ imenica {nautika} ]

kompozicija [ ženski rod ]

Sastavljanje, sastav, sklop, sastavljanje delova u celinu; u estetici: umetnička obrada jedne misli prema zahtevima i zakonima umetničkog prikazivanja; muz. pronalaženje i umetnička izrada muzičkog dela, muzičko delo; slik. delo obično većih razmera, na kome je prikazano više osoba i stvari, vešto povezanih u celinu; u najmodernijem slikarstvu, tzv. apstraktnom: slika bez ikakvog motiva, u kojoj je najglavnije lep raspored boja; teh. naziv za razne metalne slitine, legure; hem. jedinjenje, sjedinjavanje; sva kokla (ili svi vagoni) jednog voza. (lat.)

mešaljka [ ženski rod ]

motka [ ženski rod ]

Kolac, vrljika, pritka.

pritka [ ženski rod ]

Kolac, motka.
Podupirač za rast biljaka.Moji prevodi