race | francusko - srpski prevod

race

ženski rod

1. Espèce. Une race de chats.
2. Famille.
3. Descendance. Lui et ceux de sa race.
4. Engeance. Une race d'escrocs.

1. bagra

ženski rod

1. Fukara, banda;
2. Soj, vrsta, pasmina;
3. Vrsta morske ribe (tur.)

2. koleno

imenicaanatomija

Pregibni deo noge, deo noge u pregibu.

3. loza

ženski rod

Rodoslov.

4. naraštaj

muški rod

Pokolenje, generacija.

5. pasmina

ženski rod

Rasa, soj, grupa životinjskih ili biljnih primeraka u jednoj vrsti, s naročitim osobinama koje se prenose na potomstvo.

6. pleme

imenica

7. poreklo

imenica

8. potomstvo

imenica

9. rasa

ženski rod

1. Veća grupa srodnih bića - životinja ili ljudi - sa istorodnim glavnim oznakama, podobnostima, težnjama, navikama, i sa istorodnim duševnim ustrojstvom, pleme, loza, rod; poreklo, koleno, pasmina.
2. Istorijski nastala skupina ljudi koja ima neke zajedničke osobine: boju kože, očiju, oblik lobanje, uzrast i dr. (žuta, bela rasa i dr.);
3. narod; ljudi koji se odlikuju ili se razlikuju od drugih nekim posebnim osobinama, soj; specifična osobina, odlika, originalnost, individualnost;
4. Skupine istovrsnih životinja koje imaju zajedničko poreklo, slične telesne osobine a prilagođene su određenim životnim uslovima, pasmina. (fr.)

10. soj

muški rod

Sorta, kov, pasmina.

11. trag

muški rod

Otisak stopala, otisak.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

rais | ras | raz | razzia | réseau | réussi | rez | ris | risée | riz | rose | roseau | rosée | rosse | rossée | rousse | roussi | ruisseau | ruse | Russe

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci