preference prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: preference

Smer prevoda: francuski > srpski

préférence [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Choix.
Prédilection.

veća ljubav [ ženski rod ]

ideja [ ženski rod ]

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

prednost [ ženski rod ]

Preimućstvo, prioritet.

pretpostavljanje [ imenica ]

preferencija [ ženski rod ]

Pretpostavljanje, davanje prvenstva, davanje prednosti; veća ljubav prema čemu; u kartama: jača boja, boja kojaima prvenstvo (kuler). (lat.)

Moji prevodi