physique prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: physique

Smer prevoda: francuski > srpski

physique [ pridev ]
Generiši izgovor

Naturel. Phénomène physique.
Corporel. Exercice physique.

materijalan [ pridev ]

Tvarni, telesni, stvaran, koji se tiče onoga od čega se neko fizičko telo sastoji; bitan, sadržajan (supr. formalan); (lat.)

prirodan [ pridev ]

Naravan.

stvarni [ pridev ]

fizički [ pridev ]

Prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljski. supr. psihički. Koji spada u fiziku, koji se tiče fizike. Fizikalan.

physique [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Branche des sciences.

fizika [ ženski rod ]

Nauka o prirodi uopšte; u užem smislu: nauka o zakonima prirodnih pojava ukoliko ove nisu izazvane organskim ili hemijskim silama, dakle, nauka o energiji u njenim različitim vidovima (danas je teško povući granicu između fizike i hemije).

physique [ muški rod ]
Generiši izgovor

Apparence. Un physique de jeune premier.
Constitution. Un physique solide.

prirodni sastav [ muški rod ]

spoljašni izgled [ muški rod ]

telesnost [ ženski rod ]

Moji prevodi