passé | francusko - srpski prevod

passé

pridev

1. Révolu.
2. Ancien.
3. Vieilli.
4. Défraîchi.

1. prošli

pridev

passe | francusko - srpski prevod

passe

ženski rod

Passe-partout.
1. Action de passer.
2. Passage. Une passe délicate.

1. besplatna karta

ženski rod

2. kanal

muški rod

1. Iskopano korito za tekuću vodu koja služi za navodnjavanje, odvodnjavanje, za pokretanje hidrocentrala i sl;
2. Uzani deo mora između ostrva i kopna ili između ostrva, odnosno prokopani deo kopna između reka ili između jezera i sl.;
3. Veštačka reka, propust, prokop; vodovod, oluk; moreuz; cev, čunak; fig. sredstvo, put i način za postignuće nekog cilja; arh. žleb. (lat.)

3. moreuz

muški rod

Tesnac.

4. prolaz

muški rod

Prolazak.

5. propusnica

ženski rod

6. seljenje

imenica

7. tesnac

muški rod

Klanac, klisura, moreuz.

passé | francusko - srpski prevod

passé

muški rod

Le temps passé.

1. perfekt

muški rodlingvistika

Prošlo vreme (npr. od raditi: radio sam, od biti: bio sam), gradi se od sadašnjeg vremena glagola jesam, obično u kraćem obliku, i radnog prideva glagolskog trajnih i svršenih glagola.

2. prošlost

ženski rod

Prošlo vreme.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pas | passée | pause | pays | pesée | peso | pièce | pis | pizza | poésie | pois | posé | Pouce! | pouce | pousse | poussée | psi | puce | puceau | puis