note prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: note

Smer prevoda: francuski > srpski

note [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Annotation. Note en bas de page.
Rapport.
Communication. Note diplomatique.
Appréciation. Note sur 20.
Addition.
Facture. Note d'hôtel.

beleška [ ženski rod ]

Tekst koji je dodat nekom dokumentu i najčešće služi za beleške koje međusobno razmenjuju dve ili više osoba koje rade na istom dokumentu.

zapis [ muški rod ]

Beleška.

nota [ ženski rod ]

Znak, oznaka, potsetnik; pismena primedba, zabeleška, napomena radi dopune i objašnjenja nekog mesta u knjizi; u diplomatiji: formalno saopštenje jedne vlade drugoj;
trg. kratak račun, privremena priznanica, zabeleška koja služi kao potvrda o prijemu robe; banknota;
muz. određeni znak kojim se beleže pojedini tonovi, muzičko pismo; ocena (u školi). (lat.)

pribeleška [ ženski rod ]

primedba [ ženski rod ]

Opaska, zapažanje.Moji prevodi