module | francusko - srpski prevod

module

muški rod

1. Élément.
2. Unité.

1. modul

muški rod

Mera za određivanje veličine pojedinih delova stubova i svodova građevine; jedinica za meru, merilo; prečnik metalnog novca, medalje i dr.; figura ili slika kod krojačica i tkalja; kalup za pravljenje metaka; fiz. modul elastičnosti, moduo elastičnosti, recipročna vrednosti koeficijenta elastičnosti; model.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

médaille | médial | médiale | médulla | métal | méteil | modal | modale | modèle | modulo | motel | mutilé