logiciel | francusko - srpski prevod

logiciel

muški rodračunari

1. aplikacija

ženski rodračunari

Drugo ime za program, kao što je program za obradu teksta, za tabelarne proračune ili baze podataka. Reč program većinu ljudi odmah asocira na tabele.