lineaire prevod, francusko - srpski rečnik

Prevod reči: lineaire

Smer prevoda: francuski > srpski

linéaire [ pridev ]
Generiši izgovor

En ligne droite.

duguljast [ pridev ]

koji ima oblik linije [ pridev ]

linearan [ pridev ]

Koji je u obliku prave linije;
Prenosno: linearni rast nečega (npr. ličnih dohodaka) znači - porast za isti procenat svima (lat.)

linearan [ pridev {matematika} ]

Crtast, koji ima oblik linije ili crte; linearna jednačina, mat. jednačina čija je nepoznata, odnosno nepoznate, na prvom stepenu; linearna taktika, voj., način borbe sa rasporedom trupa u dugim linijama; linearni crtež, crtež izrađen u linijama, tj. skica, nacrt, kontura.Moji prevodi