indiquer | francusko - srpski prevod

indiquer

glagol

1. Montrer.
2. Signaler.
3. Révéler.

1. indicirati

glagol

Naznačiti, označiti, pokazati, pokazivati , prokazati; nagovestiti, obećati; uputiti, ukazati, naznačiti posao; indicirana konjska snaga, teh. konjska snaga jedne gasne ili klipne parne mašine koja se pokazuje na dijagramu indikatora. (lat.)

2. naznačiti

glagol

3. opredeliti

glagol

4. označiti

glagol

5. pokazati

glagol

6. pokazivati

glagol

7. spomenuti

glagol

8. uputiti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

intègre