indiquer prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: indiquer

Smer prevoda: francuski > srpski

indiquer [ glagol ]
Generiši izgovor

Montrer.
Signaler.
Révéler.

indicirati [ glagol ]

Naznačiti, označiti, pokazati, pokazivati , prokazati; nagovestiti, obećati; uputiti, ukazati, naznačiti posao; indicirana konjska snaga, teh. konjska snaga jedne gasne ili klipne parne mašine koja se pokazuje na dijagramu indikatora. (lat.)

naznačiti [ glagol ]

označiti [ glagol ]

opredeliti [ glagol ]

pokazati [ glagol ]

pokazivati [ glagol ]

spomenuti [ glagol ]

uputiti [ glagol ]

Moji prevodi