gardon | francusko - srpski prevod

gardon

muški rodriba

Petit poisson blanc d'eau douce.

1. crvenperka

ženski rodriba

Bela riba, na prvi pogled slična je žutookoj bodorki, ali je u telu više zaokružena. Srebrnastih je bokova, oči su joj takođe žute s crvenom pegom, ali veće, a hrbat smeđe zelenkast.
Naraste najviše do 40 cantimetara dužine i do kilogram težine i izraziti je biljojed. Najčešći primerci su 30 cantimetara dužine i pola kilograma težine. Živi u tišim i mirnijim vodama gde ima podvodnog bilja. Uz biljnu hranu traži crviće i larve, te planktone biljnog porekla. Pliva u jatima, a mresti se u aprilu i maju, pri temperaturi 16-18 stepeni Celzijusa. Za razliku od žutooke bodorke, koja ima u bočnoj pruzi do 46 ljuski, crvenperka ima 40. Telo crvenperke je spljoštenije i okruglije od tela žutooke, a deo između trbušne i podrepne peraje završava oštrijim bridom. Prsna i leđna peraja su bledocrvena, a ostala crvena.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

gardénia | gardien | gardienne | gourdin | gradin | gratin | gredin