facteur prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: facteur

Smer prevoda: francuski > srpski

facteur [ muški rod ]
Generiši izgovor

Préposé. Facteur rural.
Fabricant de certains instruments de musique.
Élément.
Agent. Facteur de progrès.

pismonoša [ muški rod ]

Poštar.

poštar [ muški rod ]

Pismonoša.

raznosač paketa [ muški rod ]

trgovački agent [ muški rod ]

faktor [ muški rod ]

Činilac, činitelj; poslovođa, nadzornik, delovođa (u štamparijama, fabrikama, rudnicima itd.); posrednik između radnika koji rade kod kuće i fabrikanata; dispotent koji zastupa neki trgovački posao ili upravlja nekom radnjom; upravnik faktorije; u Rusiji i Engleskoj: trgovački agent, komisionar; fig. činilac, okolnost, sila koja nešto stvara, činjenica; uticajna ličnost; mat. činilac, broj kojim se množi.

činilac [ muški rod ]

Faktor.Moji prevodi