dividende prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: dividende

Smer prevoda: francuski > srpski

dividende [ muški rod ]
Generiši izgovor

Distribution.

dividenda [ ženski rod {finansije} ]

Srazmerni deo prihoda koji u jednom deoničkom (akcionarskom) društvu pripada svakom od akcionara (deoničara)
Pripadajući udeo pojedinačnog poverioca u likvidacionoj stečajnoj masi. (lat.)
Udeo u dobitku koji u određeno vreme pripada svakom udeoničaru u nekom trgovačkom ili akcionarskom društvu, prema broju njegovih udeonica, akcija ili uloga, od dobitka koji se ima podeliti; udeo u podeli dužnikova imanja.

udeo [ muški rod ]

Učešće u radu.Moji prevodi