discernement prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: discernement

Smer prevoda: francuski > srpski

discernement [ muški rod ]
Generiši izgovor

(Vieux) Distinction qu'on fait entre une chose et une autre.
Capacité ŕ apprécier avec justesse une situation, des faits.

diskriminacija [ ženski rod ]

U međunarodnim odnosima: davanje manjih prava pripadnicima drugih država;
rasna diskriminacija, socijalnopravni odnos u nekim državama koji pripadnicima drugih rasa (npr. Crncima i Jevrejima) i nacionalnim manjinama osporava ona prava i građanske slobode što ih uživaju pripadnici vladajućeg naroda;
Obespravljivanje kolonijalnih, polukolonijalnih naroda ili narodnih manjina od strane vladajućeg naroda.

inteligencija [ ženski rod ]

Urođena sposobnost pravilnog razumevanja stvari i pojava u životu i svetu, razum, um, sposobnost shvatanja i poimanja; kao zbirna imenica: svi ljudi koji imaju ovu osobinu; otmeniji i bolji svet uopšte, školovani ljudi.

razaznavanje [ imenica ]

razlikovanje [ imenica ]

raspoznavanje [ imenica ]

rasuđivanje [ imenica ]

uviđavnost [ ženski rod ]Moji prevodi