diaspora | francusko - srpski prevod

diaspora

ženski rod

Partie d'un peuple vivant hors de son territoire.

1. dijaspora

ženski rod

1. Rasipanje, rasutost, rasejanost; u Novom zavetu: Jevreji prognani iz Judeje i rasejani po drugim zemljama; u bratstvima: članovi koji stanuju odvojeno.
2. Naziv za bilo koji deo biljke koji se prirodnim putem odvaja od nje i dalje sam razmnožava. (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

disparu