comporter | francusko - srpski prevod

comporter

glagol

1. Comprendre. Il comporte x parties.
2. (Pron.) Se conduire. Il se comporte mal.

1. dopuštati

glagol

2. podnositi

glagol

3. sadržavati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

comparaître | comparateur