campagne | francusko - srpski prevod

campagne

ženski rod

1. Champs.
2. (Péjoratif) Cambrousse.
3. Nature. Vie ŕ la campagne.
4. Expédition.
5. Guerre. Campagne d'Égypte.

1. borba

ženski rod

Bitka, boj, borenje.

2. čistina

ženski rod

Golo mesto u šumi, čistac, slobodan prostor, otvoreno polje, čistac.

3. ekspedicija

ženski rod

Slanje, odašiljanje, otpravljanje, otpremanje; pohod više lica sa izvesnim ciljem, npr. naučnim; vojno preduzeće, pohod; mesto u pošti gde se pošiljke pripremaju za odašiljanje i odakle se šalju; odeljenje u administraciji nekog lista odakle se listšalej na poštu i gde se izdaje prodavcima; trg. v. špedicija. (lat.)

4. kampanja

ženski rod

1. Poljsko dobro; selo;
2. Vojni pohod, rat, ratovanje;
3. Borba za ili protiv (koga ili čega, naročito putem štampe);
4. Svi radovi kojima se priprema ostvarenje nekog socijalno-političkog zadatka, npr. izborna kampanja;
5. Doba određeno rada u godini, sezona radova na nečemu, npr. kampanja šećerne repe itd. (fr.)

5. plovidba

ženski rod

Plovljenje plovilom.

6. pohod

muški rodvojska

Opsežna vojna operacija.

7. poljana

ženski rod

Ledina, livada, komad ravnog zemljišta, polje.

8. polje

imenicašah

Deo šahovske table.

9. rat

muški rod

Oružani sukob većih razmera.

10. selo

imenica

11. sezona

ženski rod

Godišnje doba, doba najzgodnije za neku vrstu poslova ili bavljenja (kupanje, žetve, berbe, smučanja, pozorišta, igranki, zabava i dr.). (fr.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

compagne | compagnie