cadre prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: cadre

Smer prevoda: francuski > srpski

cadre [ muški rod ]
Generiši izgovor

Bordure.
Personnel d'encadrement.
Chef.
Décor. Cadre de miroir.
Limite.
Contrainte. Dans le cadre de la loi.
Armature. Cadre de vélo.
Milieu. Sorti de son cadre.

viseći krevet [ muški rod ]

dekor [ muški rod ]

Ukras, ures, lepota, ukras u boji; kićenje, naročito u keramici; poz. sve dekoracije jedne pozornice. (lat.)

kadar [ muški rod ]

Službeništvo, činovništvo, svi službenici (ili činovnici) jednog nadleštva;
Stručni kadrovi, stručni ljudi za pojedine delatnosti u društvenom i državnom životu. (fr.)

okvir [ muški rod ]

Ram za sliku.

osnova [ ženski rod ]

plan [ muški rod ]

Ravnica, površina, ravan prostor, ravno zemljište;
Nacrt, crtež građevine; kartografsko prikazivanje neke manje oblasti;
Plan u ekonomici svesno regulisane raspodele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. Oblik regulisanja i ostvaraivanja ukupne reprodukcije, koji odgovara socijalizmu. (lat.)

ram [ muški rod ]

Okvir na slici; đerđef; skorup; (nem.)
v. pod Rama.

cadre [ muški rod {računari} ]
Generiši izgovor

okvir [ muški rod {računari} ]

Pravougaona kontura koju koriste programi za obradu teksta, programi za pripremu štampe i Veb strane za razmeštanje teksta ili slika na stranici.

Moji prevodi