blague prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: blague

Smer prevoda: francuski > srpski

blague [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Histoire drôle.
Plaisanterie ; farce.
Petit sachet de grosse toile ou de peau, dans lequel les fumeurs mettent le tabac dont ils font usage.

vic [ muški rod ]

Dosetka, dosetljivost, oštroumnost; duhovita šala. (nem.)

govorljivost [ ženski rod ]

duvankesa [ ženski rod ]

Burmutica.

komedija [ ženski rod ]

Prvobitno: pesma u čast boga Dioniza, iz koje se razvila starogrčka komedija; danas: vesela, šaljiva igra; dramsko prikazivanje komičnog sukoba, u kome glavni junak u toku cele radnje strada, ali to njegovo stradanje ne izaziva u nama osežanje sažaljenja, nego osećanje smešnoga, koje dostiže svoj vrhunac na kraju, kada se ipak sve svršava lepo (supr.: tragedija); fig. šala, šegačenje, šaljiv slučaj. (grč.)

laž [ ženski rod ]

Svesno izneta neistina.

šala [ ženski rod ]

Dosetka, šega, šegačenje.Moji prevodi