barre prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: barre

Smer prevoda: francuski > srpski

barre [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Barreau.
Tige.
Bâton.
Tringle.
Place de l'avocat qui plaide. Venir ŕ la barre.
Commande de gouvernail. Seul ŕ la barre.
Niveau. Placer la barre très haut.
Mascaret. Barre d'estuaire.

đeram [ muški rod ]

Naprava za vađenje vode iz bunara: poluga sa privezanom vedricom (kofom);
Bunar sa takvom polugom;
Pokretna greda kojom se zatvarao put na ulasku u grad gde se naplaćivala trošarina, carina;
Poluga kod velikih dizalica u lukama;
Poluga na vagi, terazijama (tur.)

brana [ ženski rod ]

Hidrograđevinski objekat, ustava.

zasun [ muški rod ]

Zatvarač na vratima, reza.

krmilo [ imenica ]

Kormilo.

motka [ ženski rod ]

Kolac, vrljika, pritka.

najviša tačka plima [ ženski rod ]

nanos [ muški rod ]

Naplavina, aluvijum.

naslaga [ ženski rod ]

ograda [ ženski rod ]

Plot, taraba.

poluga [ ženski rod ]

pregrada [ ženski rod ]

prečaga [ ženski rod ]

prud [ muški rod ]

Niska peščana obala, sprud.

rampa [ ženski rod {arheologija} ]

Nagib krovnih direka; blago nagnut prilaz, pristup (nasipu, bedemu), pristupnica; naslon, ograda; deo stepenica koji sačinjava krivinu, odmorište; red svetiljki (sijalica) ispred pozornice koji osvetljava pozornicu; pregrada koja te sijalice zaklanja od gledališta; gvozdena, betonska ili drvena preprečnica kod trošarinskih stanica ili prelaza preko železničke pruge, koja se diže ili spušta radi otvaranja ili zatvaranja prelaza. (fr.)

rudo [ imenica ]

Krmilo.

upravljač [ muški rod ]

Volan.

crtica [ ženski rod ]

šipka [ ženski rod ]

barré [ pridev ]
Generiši izgovor

zagrađen [ pridev ]Moji prevodi