aversion prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: aversion

Smer prevoda: francuski > srpski

aversion [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Antipathie.

averzija [ ženski rod ]

Odvratnost, gnušanje, mržnja; (ret.) figura koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne stvari, ali tako da ovaj to ne primeti.

antipatija [ ženski rod ]

Odbojnost, odvratnost, nenaklonost prema nekom licu ili nekoj stvari.
Neraspoloženje prema nekome, osećanje odvratnosti ili nenaklonosti, nemarenje; suprotno: simpatija.

mržnja [ ženski rod ]

Omraza.

mrskost [ ženski rod ]

Odvratnost.

odvratnost [ ženski rod ]

Mrskost.Moji prevodi