assonance | francusko - srpski prevod

assonance

ženski rod

Répétition d'un son.

1. asonanca

ženski rodlingvistika

Samoglasničko podudaranje, stih u kome se slikuju samo samoglasnici, nepotpun slik; muz., jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli.

2. asonancija

ženski rod

Samoglasničko podudaranje, stih u kome se slikuju samo samoglasnici, nepotpun slik; muz., jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli.

3. slik

muški rod

Rima, srok.