assertion | francusko - srpski prevod

assertion

ženski rod

Affirmation.

1. deklaracija

ženski rod

Objava, izjava, izjašnjenje; izlaganje, npr. nekog zakona preko osoba ili tela za to ovlašćenih; objavljivanje, npr. veridbe; trg. prijava (ili prijavljivanje) carinskim vlastima robe radi carinjenja (carinska deklaracija); izjava o sadržini poštanskih paketa (poštanska deklaracija), lično prijavljivanje poreskim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. (lat.)

2. iskaz

muški rod

Ono što je neko rekao, izjava.

3. tvrdnja

ženski rod

Ono što neko tvrdi.