Invention prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Invention

Smer prevoda: francuski > srpski

invention [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Découverte.
Imagination. L'invention de l'ordinateur.
Mensonge. S'en tirer par une invention.

ideja [ ženski rod ]

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

izmišljanje [ imenica ]

izmišljenost [ ženski rod ]

izmišljotina [ ženski rod ]

izum [ muški rod ]

Pronalazak, otkriće.

invencija [ ženski rod ]

Pronalaženje, izumevanje; pronalazak, izum; pronalazački dar, sposobnost pronalaženja; duhovitost, dosetljivost. (lat.)

inovacija [ ženski rod ]

Novina, novačenje, novotarenje, menjanje, ono što je uvedeno kao novo, novina; obnova, poboljšanje kvaliteta nečemu, usavršavanje, modernizacija (lat.)

pronalaženje [ imenica ]

pronalazak [ muški rod ]

Izum, otkriće.

sposobnost pronalaženja [ ženski rod ]

Moji prevodi