gabarit | francusko - srpski prevod

gabarit

muški rod

1. Modèle.
2. Dimension. Grand gabarit.

1. gabarit

muški rod

Mmodel u prirodnoj veličini ili umanjen, kalup prema kome se nešto oblikuje (fr.)

2. kalup

muški rod

1. Predmet na koji se nešto navlači da bi se dobio njegov oblik (npr. kalup za izradu cipela);
2. Drveni ili metalni sud, a može biti i od drugog materijala, u koji se uliva neka tečna materija da bi se, kad se ohladi ili skupi, dobila određena forma nekog dela ili celog proizvoda;
3. Dobiveni proizvod ili deo nakon odlevanja u kalupu;
4. Obrazac, oblik, forma;
5. Zbijeni, čvrsto povezan smotuljak duvana, sena, slame (bala) i sl.;
6. Prenosno: nešto što se pravi uvek istih dimenzija ili po istoj meri (tur.)

3. mera

ženski rod

Osnovna veličina, merilo, određena količina nečega.

4. model

muški rod

1. Modul;
2. Obrazac, uzora, mustra;
3. um. Potpuno ili delimično gola osoba prema kojoj umetnik radi sliku ili kip;
4. u građevinarstvu i tehnici: uzorak predmeta koji treba izvoditi, izrađen od jevtinog materijala i obično u smanjenom obliku;
5. Kalup po kome se što izrađuje, npr. liju se u pesku mašinski delovi i dr; fig. ugled, primer, uzor. (lat.)

5. šablon

muški rod

1. Uzorak, obrazac, pregled, mustra, kalup (npr. kod zvonolivaca);
2. fig. Otrcanost, banalnost, neoriginalnost (u izražavanju i ponašanju); up. model.