GABARIT prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: GABARIT

Smer prevoda: francuski > srpski

gabarit [ muški rod ]
Generiši izgovor

Modèle.
Dimension. Grand gabarit.

gabarit [ muški rod ]

Mmodel u prirodnoj veličini ili umanjen, kalup prema kome se nešto oblikuje (fr.)

kalup [ muški rod ]

Predmet na koji se nešto navlači da bi se dobio njegov oblik (npr. kalup za izradu cipela);
Drveni ili metalni sud, a može biti i od drugog materijala, u koji se uliva neka tečna materija da bi se, kad se ohladi ili skupi, dobila određena forma nekog dela ili celog proizvoda;
Dobiveni proizvod ili deo nakon odlevanja u kalupu;
Obrazac, oblik, forma;
Zbijeni, čvrsto povezan smotuljak duvana, sena, slame (bala) i sl.;
Prenosno: nešto što se pravi uvek istih dimenzija ili po istoj meri (tur.)

mera [ ženski rod ]

Osnovna veličina, merilo, određena količina nečega.

model [ muški rod ]

Modul;
Obrazac, uzora, mustra;
um. Potpuno ili delimično gola osoba prema kojoj umetnik radi sliku ili kip;
u građevinarstvu i tehnici: uzorak predmeta koji treba izvoditi, izrađen od jevtinog materijala i obično u smanjenom obliku;
Kalup po kome se što izrađuje, npr. liju se u pesku mašinski delovi i dr; fig. ugled, primer, uzor. (lat.)

šablon [ muški rod ]

Uzorak, obrazac, pregled, mustra, kalup (npr. kod zvonolivaca);
fig. Otrcanost, banalnost, neoriginalnost (u izražavanju i ponašanju); up. model.

Moji prevodi